Rekvalifikační program NTK KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE (2013/2014)
(RP NTK 2013/2014 - KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE)

Podpora prezenčního studia.